Hạ Long

Hình thức: Tour riêng

Lộ trình: ĐÀ NẴNG – HẢI PHÒNG –HÀ NỘI – HẠ LONG

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Hình thức: Tour Ghép

Lộ trình: HÀ NỘI - HẠ LONG – SUN WORLD – HẠ LONG PARK ...

Thời gian: 3 ngày 2 đêm