logo-da-nang-open-tour

Team Building

Hình thức:

Lộ trình:

Thời gian: 1 ngày

Hình thức:

Lộ trình:

Thời gian:

Hình thức: Team riêng

Lộ trình: Đà Nẵng - Hội An - Đà Nẵng

Thời gian: 1 ngày

Hình thức: Team riêng

Lộ trình: Đà Nẵng - Hội An - Đà Nẵng

Thời gian: 1 ngày

Hình thức:

Lộ trình:

Thời gian:

Hình thức:

Lộ trình: Đà Nẵng - Cù Lao Chàm - Đà Nẵng

Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm

Hình thức: Team Building

Lộ trình:

Thời gian: