Phan Rang

Hình thức: tour ghép

Lộ trình: Tour Phan Rang Ninh Chử Vĩnh Hy

Thời gian: 3 ngày 2 đêm