Hà Nội

Hình thức: Tour Ghép/ Tour riêng

Lộ trình: Đà Nẵng - Hà Nội- Ninh BÌnh - Hạ Long- Hà Nội - Đà Nẵng

Thời gian: 4 ngày 3 đêm