Quảng Bình

Hình thức: Tour riêng

Lộ trình: Quảng Nam - Hải Vân - Quảng Tri - Quảng Bình- Quảng Nam

Thời gian: 3 ngày 2 đêm