Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Khách Hàng

I.Mục đích và phạm vi thu thập:

  • Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website https://danangopentour.vn bao gồm: email, điện thoại, địa chỉ khách hàng,.. Đây là các thông tin chúng tối cần khách hàng bắt buộc cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ và chúng tôi liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ tại Đà Nẵng Open Tour nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.
  • Trong quá trình giao dịch thanh toán tại website https://danangopentour.vn chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của khách hàng, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của khách hàng sẽ không được lưu giữ.
  • Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ các thông tin khi gửi liên hệ và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Đà Nẵng Open Tour về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

II. Phạm vi sử dụng thông tin:

Công ty sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

  • Cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ đến khách hàng;
  • Giao hàng cho khách hàng;
  • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và Đà Nẵng Open Tour như các chương trình khuyến mãi, tri ân khách hàng,…;
  • Ngăn ngừa các hoạt động phá hoại tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng;
  • Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
  • Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại website https://danangopentour.vn
  • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

III. Thời gian lưu trữ thông tin:

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Đà Nẵng Open Tour

IV. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân:

  • Công ty TNHH Một Thành Viên Dịch vụ Du lịch Đà Nẵng Open Tour
  • Các đối tác có ký hợp động thực hiện 1 phần dịch vụ do  Công ty TNHH Một Thành Viên Dịch vụ Du lịch Đà Nẵng Open Tour cung cấp. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể 1 phần hoặc toàn bộ thông tin tùy theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do Công ty cung cấp.
  • Cơ quan nhà nước khi có yêu cầu Công ty cung cấp thông tin người dùng để phục vụ quá trình điều tra.
  • Người mua và người bán xảy ra tranh chấp và yêu cầu Công ty là đơn vị hòa giải.

V. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

Công ty TNHH Một Thành Viên Dịch vụ Du lịch Đà Nẵng Open Tour

Địa chỉ: Lô 39 Cao Lỗ, Mân Thái, Sơn Trà, Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3996 877

E.mail: sales@danangopentour.vn

VI. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:

  • Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu Đà Nẵng Open Tour thực hiện việc này.
  • Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về người bán đến Ban quản trị của website https://asiantripvn.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Đà Nẵng Open Tour sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của khách hàng tùy theo mức độ, chúng tôi sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

VII. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

  • Thông tin cá nhân của khách hàng tại Đà Nẵng Open Tour được chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
  • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.
  • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.
  • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa trên chúng tôi .
  • Ban quản lý Đà Nẵng Open Tour yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán..., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Đà Nẵng Open Tour không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

VIII. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng

  • Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Đà Nẵng Open Tour đến địa chỉ Công ty hoặc qua email : sales@danangopentour.vn
  • Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh.
  • Thời gian xứ lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân khách hàng là 15 ngày.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Công ty TNHH Một Thành Viên Dịch vụ Du lịch Đà Nẵng Open Tour

Địa chỉ: Lô 39 Cao Lỗ, Mân Thái, Sơn Trà, Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3996 877

E.mail: sales@danangopentour.vn

Website: https://danangopentour.vn